Όροι & Προϋποθέσεις για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης "The Next Campeón"

1. Δικαίωμα συμμετοχής:

α. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν νέες και νέοι ηλικίας 20-35 ετών, φοιτητές και απόφοιτοι, Ελληνικών ή αλλοδαπών Πανεπιστημίων ή Κολλεγίων.
β. Οι υποψήφιοι μπορεί να έχουν ή να μην έχουν προηγούμενη εργασιακή εμπειρία.
γ. Με την υποβολή της αίτησης, οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι πληρούν τα κριτήρια δικαιώματος συμμετοχής.

2. Διαδικασία αίτησης:

α. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 26Ιουλίου έως τις 04 Σεπτεμβρίου 2023.
β. Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια.
γ. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

3. Διαθέσιμες θέσεις:

α. Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν από διάφορες θέσεις στα ακόλουθα τμήματα: Marketing, IT, Data & BI, Front-end Development, Legal και PR & Events.
β. Κάθε θέση έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις και ευθύνες.

4. Διάρκεια προγράμματος:

α. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 3 μήνες και θα πραγματοποιηθεί από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο του 2023, εκκινώντας από την ημέρα σύναψης της σύμβασης εργασίας.
β. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δεσμευτούν για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

5. Αποζημίωση και οφέλη:

α. Οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα  λαμβάνουν μηνιαίο μισθό που θα ανέρχεται στα 800,00 ευρώ μικτά.
β. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα παρέχεται κάλυψη των εξόδων δημόσιας μεταφοράς τους, εφόσον αυτή καλύπτεται από την κάρτα ΟΑΣΑ για όσους διαμένουν στην Αθήνα και από την κάρτα ΟΑΣΘ για όσους διαμένουν στην Θεσσαλονίκης
γ. Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα Wolt for Work για γεύματα και παραγγελίες τις εργάσιμες ώρες στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.
δ. Θα παρέχεται πρόσβαση στους πόρους του LinkedIn Learning, για την ενίσχυση των επαγγελματικών και προσωπικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων.

6. Διαμονή:

α. Στους συμμετέχοντες που διαμένουν εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης θα παρασχεθεί δωρεάν διαμονή, για όλη τη διάρκεια του προγράμματος
β. Όλα τα πάγια έξοδα που σχετίζονται με το παρεχόμενο κατάλυμα θα καλυφθούν από την Campeón Gaming, αποκλειστικά κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
γ. Κατά τη διαμονή τους στο παρεχόμενο κατάλυμα, οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να φροντίζουν το κατάλυμα και τα έπιπλά του, τον εξοπλισμό, τις ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα αντικείμενα και να τα αφήσουν στην κατάσταση στην οποία τα βρήκαν κατά την άφιξή τους. Σε περίπτωση που κάτι σπάσει, καταστραφεί ή χαθεί, οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να το αναφέρουν στο προσωπικό της εταιρείας (το συντομότερο δυνατόν και σίγουρα πριν την αποχώρησή του από το κατάλυμα). Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φροντίζουν για την ασφάλεια του καταλύματος και του περιεχομένου του κατά τη διάρκεια της διαμονής τους (π.χ. να μην αφήνουν ξεκλείδωτες πόρτες ή/και παράθυρα).
δ. Απαγορεύεται στους συμμετέχοντες η διοργάνωση συγκεντρώσεων ανοιχτής πρόσκλησης (π.χ. πάρτι) και εν γένει συγκεντρώσεων που προκαλούν αναστάτωση στη γύρω κοινότητα (π.χ. υπερβολικός θόρυβος, υπερβολικός αριθμός επισκεπτών κλπ.) στο κατάλυμα.

7. Υποχρεώσεις προγράμματος:

α. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να ενεργούν επαγγελματικά και υπεύθυνα κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
β. Ο σεβασμός των πολιτικών της εταιρείας από τους συμμετέχοντες είναι υποχρεωτικός.
γ. Απαγορεύεται στους συμμετέχοντες η με κάθε τρόπο κοινοποίηση και αποκάλυψη εμπιστευτικών και πολύτιμων στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν την εταιρεία ή τρίτους
δ. Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στους ρόλους και τις ευθύνες που τους έχουν ανατεθεί.

8. Λήξη:

Η Campeón Gaming διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη συμμετοχή ενός συμμετέχοντος στο πρόγραμμα, εάν δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προγράμματος ή παραβιάσει τους όρους και τις προϋποθέσεις.

9. Αποδοχή:

α. Κάνοντας αίτηση στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης “The Next Campeón”, οι συμμετέχοντες συμφωνούν με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
β. Η Campeón Gaming διατηρεί το δικαίωμα λήψης τελικών αποφάσεων σχετικά με την επιλογή συμμετεχόντων.

 

Με την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης “The Next Campeón”, οι συμμετέχοντες συμφωνούν να συμμορφώνονται με τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις στο σύνολό τους.